Rezultate admitere

Ordine referitor la înmatricularea candidaților în studenți, ciclul I, studii superioare de licență, pentru anul universitar 2022/2023, universitatea tehnică a moldovei

Facultatea Buget (cu frecvență) Taxă (cu frecvență) Taxă (frecvență redusă) Buget (frecvență redusă)
Electronică și Telecomunicații
Energetică și Inginerie Electrică 
Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 
Tehnologia Alimentelor
Urbanism şi Arhitectură
Construcţii, Geodezie și Cadastru
Inginerie Economică şi Business
Design
Agronomie
Horticultură
Medicină Veterinară

menu

ADRESA COMISIEI DE ADMITERE

str. Studenţilor. 9/8, MD – 2045, Chișinău, Republica Moldova.

Tel: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md

Меню

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

ул. Студенческая. 9/8, MD – 2045, Кишинев, Республика Молдова.

Тел: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md