Admitere Masterat

Calendar admitere 2022 MASTER 2

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul superior de master (ciclul II) sunt necesare următoarele acte:

  • cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de admitere);
  • diploma de finalizare a studiilor de licență şi/sau master sau actul de studii echivalent în original şi două copii;
  • anexa sau suplimentul la diplomă în original și două copii;
  • buletinul de identitate, în original și două copii;
  • 4 fotografii color, 3 x 4 cm (5 fotografii – pentru solicitanţii de cămin);

menu

ADRESA COMISIEI DE ADMITERE

str. Studenţilor. 9/8, MD – 2045, Chișinău, Republica Moldova.

Tel: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md

Меню

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

ул. Студенческая. 9/8, MD – 2045, Кишинев, Республика Молдова.

Тел: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md