Admitere Masterat

calendar admitere 2022 master

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul superior de master (ciclul II) sunt necesare următoarele acte:

  • cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de admitere);
  • diploma de finalizare a studiilor de licență şi/sau master sau actul de studii echivalent în original şi două copii;
  • anexa sau suplimentul la diplomă în original și două copii;
  • buletinul de identitate, în original și două copii;
  • 4 fotografii color, 3 x 4 cm (5 fotografii – pentru solicitanţii de cămin);

Rezultatele înmatriculării la studii ciclul II Master, învățământ cu frecvență, forma de finanțare taxă

Rezultatele înmatriculării la studii ciclul II Master, învățământ cu frecvență, forma de finanțare de la bugetul de stat

menu

ADRESA COMISIEI DE ADMITERE

str. Studenţilor. 9/8, MD – 2045, Chișinău, Republica Moldova.

Tel: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md

Меню

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

ул. Студенческая. 9/8, MD – 2045, Кишинев, Республика Молдова.

Тел: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md