Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Admitere Masterat

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul superior de master (ciclul II) sunt necesare următoarele acte:

  • cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de admitere);
  • diploma de finalizare a studiilor de licență şi/sau master sau actul de studii echivalent în original şi două copii;
  • anexa sau suplimentul la diplomă în original și două copii;
  • buletinul de identitate, în original și două copii;
  • 4 fotografii color, 3 x 4 cm (5 fotografii – pentru solicitanţii de cămin);
calendar admitere 2024 ru calendar admitere rus calendar admitere master 2024

Rezultatele referitor la înmatricularea candidaților în studenți, ciclul II Master, învățământ cu frecvență, forma de finanțare de la bugetul de stat, 2023/2024

Rezultatele referitor la înmatricularea candidaților în studenți, ciclul II Master, învățământ cu frecvență, forma de finanțare taxă 2023/2024