Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Întrebări frecvente

Înscrierea candidaților la concursul de admitere are loc online, individual sau ghidat de comisiile de admitere.

La sediul Comisiei de admitere UTM vor fi create condiţii de suport (atât tehnic, cât şi consultativ) în întroducerea datelor în sistemul informațional eAdmitere.

Accesând pagina web eadmitere.gov.md, candidatul la studii va parcurge următoarele etape:

 1. autentificarea candidatului – crearea profilului;
 2. completarea formularului de înscriere, cu alegerea specialităților (maxim 3 universităţi şi maxim 3 specialităţi per universitate) în ordinea descrescătoare a priorităților (1 poziţie fiind cea mai solicitată). La necesitate vor fi încărcate documente confirmative;
 3. achitarea de către candidat a taxei de înscriere în concurs (250 de lei), cu excepția tinerilor rămași fără ocrotire părintească și a celor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat;
 4. verificarea și validarea de către instituția de învățământ superior a formularului de înscriere completat de candidat;
 5. afişarea rezultatelor intermediare
 6. depunerea în original a actelor de studii la una din instituțiile de învățământ la care este declarat admis;
 7. afișarea rezultatelor finale.

 

!!! Candidaţii, care au nevoie de suportul echipei UTM în încărcarea datelor pot planifica vizita accesând acest formular

Media de concurs nu poate fi prognozată, deoarece aceasta depinde de numărul de cereri depuse la specialitatea respectivă și mediile celorlalți concurenți.

Pentru studiile universitare organizate în limba engleză la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, programul de studiu:

 • 0613.3 „Ingineria software” (Filiera anglofonă) cu predare în limba engleză în concursul de admitere este inclusă testarea cunoștințelor la „Matematică” și o probă de competență lingvistică eliminatorie la limba engleză, notată cu admis/respins.

Pentru studiile universitare organizate la programele de studii:

 • 0211.7 „Designul Jocurilor (Facultatea de Design);
 • 0211.8 „Animație (Facultatea de Design);
 • 0715.7 „Design industrial” (Facultatea de Design);
 • 0723.3 „Design vestimentar industrial” (Facultatea de Design);
 • 0212.2 „Design interior” (Facultatea Urbanism și Arhitectură);
 • 0731.1 „Arhitectură” (Facultatea Urbanism și Arhitectură);

În concursul de admitere este inclusă testarea (cu notă) a cunoștințelor la desenul artistic.

Pentru a obține cămin este necesar de a indica aceasta în cerere și de a comunica  membrului Comisiei de Admitere.  

Taxa de cazare variază în funcție de gradul de confort: de la 450 de lei până la 565 de lei lunar. 

Pentru detalii ne puteți contacta la nr. de tel: 022 319179.