Întrebări frecvente

Actele pot fi depuse la sediul Comisiei de Admitere (25.07.2022-02.08.2022) sau în format online (https://admitere.utm.md/inregistrare-online/) prin completarea unui formular de înregistrare și prezentarea ulterioară a acestora în original la sediul Comisiei de Admitere.

Media de concurs nu poate fi prognozată, deoarece aceasta depinde de numărul de cereri depuse la specialitatea respectivă și mediile celorlalți concurenți.

  1. Admiterea la specialitatea „Ingineria software” cu predare în limba engleză include testarea cunoștințelor la Matematică” (cu nota) și proba de competență lingvistică eliminatorie la „Limba engleză” (notată cu admis/respins).
  2. Admiterea la specialitățile:
   • „Design industrial” 
   • „Design vestimentar industrial”
   • „Arhitectură”
   • „Design interior”

include testarea cunoștințelor la Desen artistic (cu nota).

Pentru a obține cămin este necesar de a indica aceasta în cerere și de a comunica  membrului Comisiei de Admitere.