Facilități admitere

 1. Se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare program de studii superioare de licență, sau integrate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:
  • persoanele rămase fără ocrotire părintească;
  • persoanele cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
  • persoanele cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
  • persoanele din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere;
  • persoanele care au la întreținere trei și mai mulți copii sau au copil/ii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat;
  • persoanele ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • absolvenții din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova;
  • persoanele din familiile de romi;
  • persoanele care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.
 2. Înscrierea la cota de 15 la sutădin numărul total de locuri cu finanțare bugetară se efectuează la solicitarea candidaților la studii. Candidații din categoriile enumerate mai sus pot participa, concomitent, la concursul general de admitere, inclusiv la locuri cu taxă de studii.
 3. La înmatriculare la cota de 15 la sutădin numărul total de locuri cu finanțare bugetară, se va acorda prioritate candidaților râmași fără ocrotire părintească, precum și candidaților cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați înscriși la cota respectivă, fără diferențiere pe categorii.
 4. Se stabilește înmatricularea în afara concursului la programul de studii pentru care optează candidatul, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii:
 5. candidații care au obținut performanțe la concursuri internaționalesau naționale, conform profilului solicitat, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova sau de o instituție internațională abilitată în domeniu;
 6. deținătorii premiilor de gradul I-III(diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în Planul-cadru pentru învățământul general;
 7. deținătorii premiilor de gradul I-III, obținute la olimpiadele republicane la disciplinele școlare incluse în Planul-cadru pentru învățământul general, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator”, (cu condiția că optează pentru specialitatea corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați);
 8. deținătorii premiului de gradul Iobținut la Olimpiada Tehnică Republicană şi la concursul „Tânărul creator” (cu condiția că optează pentru specialitatea corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați) organizate de Universitatea Tehnică a Moldovei din anul admiterii.
 9. Deținătorii premiilor de gradul II sau III, la Olimpiada Tehnică Republicanăşi la concursul „Tânărul creator” organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei din anul admiterii, se înmatriculează, la solicitare, la programul de studii/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în bază de contract cu achitarea pentru anul I de studii a 50% din taxa stabilită pentru programul de studii dat pe parcursul primului an de studii dacă candidatul nu a obținut un loc bugetar.
 10. Toți doritorii care solicită un loc în cămin sunt cazați pe toată perioada studiilor, indiferent de modul de finanțare a studiilor.