Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

În cadrul campaniei de promovare a ofertei educaționale a Universității Tehnice a Moldovei, desfășurate sub egida Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, cadrele didactice din cadrul departamentului Design și Tehnologii în Textile, Facultatea Design, UTM au efectuat o vizită specială la Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău și Colegiul Tehnologic din Chișinău.

Doamna Angela GHELBET, doctor în științe, conferențiar universitar, a deschis seria prezentărilor cu o expunere detaliată despre facultățile și programele de studii oferite de UTM. Elevii Centrului de Excelență și ai Colegiului Tehnologic au fost ghidați într-o vizită virtuală captivantă, explorând campusurile, aulele de studii, laboratoarele, căminele și atracțiile tehnologice ale UTM, cum ar fi Parcul-Muzeu al tehnicii în aer liber, Planetariul și Observatorul Astronomic al Universității.

Doamna Olga SUGAC, doctor în științe, conferențiar universitar, șefa programului de studii „Tehnologia și designul confecțiilor textile”, a prezentat programele de licență din oferta educațională a Facultății de Design, inclusiv programele de studii de licență asigurate de departamentul Design și Tehnologii în Textile. D-sa a subliniat perspectivele și oportunitățile pe care le oferă programele de studii ale FD-UTM în dezvoltarea afacerilor sustenabile în domeniul industriei ușoare.

Prezentarea doamnei Anna PALAMARCIUC, asistent universitar, a oferit un moment captivant pentru elevi, invitându-i să participe virtual la prezentările colecțiilor vestimentare ale studenților programului de studii „Design vestimentar industrial” și să se bucure de creativitatea și inovația expuse la Student’s Fashion Day 2023.

Elevii s-au implicat activ în sesiunea de întrebări și răspunsuri, manifestând un interes considerabil pentru oferta educațională a UTM. Aprecierea a fost exprimată și de doamna Marcela IROVAN, doctor în științe, conferențiar universitar, șefa departamentului Design și Tehnologii în Textile. D-sa a adus sincere mulțumiri administrației Centrului de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău, în persoana doamnei Olga COTELEA, șefă secția practică, doamnei Vera BORDIAN, șefa secției formare continuă, precum și administrației Colegiului Tehnologic din Chișinău, în persoana dnei Maria MANOLE, directoare-adjunct, pentru implicarea și contribuția lor la dezvoltarea parteneriatelor durabile cu UTM și activităților comune cu departamentul Design și Tehnologii în Textile, Facultatea Design, UTM.

Prin această prezentare captivantă, UTM continuă să promoveze calitatea și excelența în educația superioară, construind parteneriate semnificative și oferind elevilor posibilitatea de a se alătura unei comunități academice de prestigiu.