Probe de concurs

Pentru studiile universitare organizate în limba  englezăla Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, specialitatea:

  • 0613.3 „Ingineria software” (Filiera anglofonă) cu predare în limba engleză
    în concursul de admitere va fi inclusă testarea cunoștințelor la „Matematică și o probă de competență lingvistică eliminatorie la limba engleză, notată cu admis/respins.

 

Mostre la probele MatematicaLimba engleză  de la Admiterea – 2021.

Pentru studiile universitare organizate la specialitățile:

  • 0715.7 Design industrial (Facultatea de Design);
  • 0723.3 „Design vestimentar industrial” (Facultatea de Design);
  • 0731.1 „Arhitectură (Facultatea Urbanism și Arhitectură);
  • 0212.2 „Design interior” (Facultatea Urbanism și Arhitectură).

 

În concursul de admitere va fi inclusă testarea cunoștințelor la desenul artistic.

Mostră la proba de aptitudini la Desenul artistic” de la Admiterea – 2021.

IMG 20220616 115240 1
criterii de apreciere desen artistic proba de aptitudini UTM