Fii la curent cu ofertele UTM

Absolvenții Facultății obțin titlul de Licențiat în științe agricole; Licențiat în științe ale naturii.

Absolvenții specialităților agronomice, având cunoștințe teoretice și practice în domeniul tehnologiilor agricole, pot activa în unități agricole (inclusiv în producerea semințelor și a materialului săditor), centre de extensiune, consultanță și servicii, inspectorate de stat, agenții ecologice, în organele (departamentele) publice și private de protecție a mediului înconjurător, ministere și departamente etc.

Absolvenții specialităților zootehnice pot activa în instituții de stat și private, inspectorate de stat de profil, centre republicane și zonale pentru selecție, reproducție și siguranța produselor agroalimentare, unități agricole, întreprinderi de colectare și prelucrare a produselor de origine animală, întreprinderi de biosinteză și bioconversie a furajelor, instituții de cercetări științifice și de învățământ, inspectoratul vamal etc.

Să contribuim împreună la prosperitatea plaiului natal!

Absolvenții Facultății obțin titlul de licențiat în științe agricole. Având cunoștințe teoretice și practice în domeniul tehnologiilor agricole, aceștia pot activa în unități agricole, centre de extensiune, consultanță și servicii, inspectorate de stat, întreprinderi vitivinicole, instituții publice și private, în organele (departamentele) publice și private de protecție a plantelor, centre de deservire a agriculturii și consulting, gospodării silvice, exploatări forestiere, centre de amenajări silvice, grădini publice etc.

Vă invităm să transformăm împreună plaiul într-o grădină de vis!

Absolvenții Facultății obțin titlul de master în medicina veterinară. Oferta educațională cuprinde 3 specializări masterale: Sănătatea animalelor de rentă, Sănătatea animalelor de companie, sport și exotice și Managementul calității și siguranța alimentelor, care se realizează la ultimul an de studii. Absolvenții pot fi angajați la Agenția Națională și Direcțiile raionale de Siguranță a Alimentelor, laboratoare veterinare, ferme de animale și păsări, cabinete și clinici veterinare, laboratoare de expertiză sanitar-veterinară și control al calității produselor alimentare în abatoare, unități de procesare și piețe agricole, puncte vamale de control sanitar-veterinar al animalelor și produselor animaliere etc.

„Medicul uman salvează omul, medicul veterinar salvează omenirea!”

Louis Pasteur