Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Admiterea-2023 e aproape! Elevii Colegiului Politehnic și a celui de Industrie Ușoară din Bălți sunt pregătiți să-i facă față, la UTM

Creativitatea, Inovația și Tehnologia au fost dintotdeauna cuvintele de ordine în studierea specialităților inginerești la UTM, valori care se pliază perfect cu Energia, Entuziasmul și spiritul de Inițiativă al studenților noștri. Un exemplu concludent al acestei sinergii este și recenta inițiativă a studenților facultăților Electronică și Telecomunicații (FET) și Design (FD) de a răspunde prompt la apelul Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera de a relua campanie de promovare a studiilor ingineri în instituțiile de învățământ. mediu de specialitate, precum colegiile, care au profiluri similare celor oferite de UTM.

a

FACULTATEA ELECTRONICĂ și TELECOMUNICAȚII – excelență și inovație în Comunicații Digitale

Astfel, studenții Facultății Electronică și Telecomunicații, Ariana ȚENU și Igor FORTUNĂ, anul IV, programul de studii „Inginerie și management în telecomunicații”, au făcut echipă cu profesorii lor, conf. univ., dr. Lilia SAVA, decana FET, și as. univ. Serafima SOROCHIN, și au mers să le vorbească elevilor de la Colegiul Politehnic din Bălți despre importanța studiilor în inginerie și nemijlocit la facultatea pe care o are, cea de Electronică și Telecomunicații.

Studenții și profesorii FET-UTM au menționat că Facultatea Electronică și Telecomunicații întruchipează excelența și inovația în comunicarea digitală. Competențele dobândite acoperă o gamă largă de domenii, cum ar fi rețele de comunicații digitale, transmisia informației, radiotehnică, microprocesoare, ingineria software, grafica asistată de calculator și programarea calculatoarelor. Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice și Departamentul Fizica sunt două componente esențiale ale FET-UTM, oferind programe de studii variate, precum „Tehnologii și sisteme de telecomunicații” și „Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”, care oferă pregătire solidă pentru a face față. provocărilor din domeniul comunicațiilor moderne.

b

FACULTATEA de DESIGN – creativitate și know-how în Designul Industrial

O altă echipă de UTM-iști a reprezentat Facultatea de Design, care sa deplasat la Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți . Însoți de profesoarele conf. univ., dr. Olga SUGAC, conf. univ., dr. Angela GHELBET și as. univ. Anna PALAMARCIUC, studenții au subliniat cu mândrie că FD-UTM este mesageria creativității și know-how-ului în Designul Industrial.

Dat fiind că în cadrul acestei facultăți se regăsesc majoritatea programelor adiacente domeniului Design, la FD a fost inițiat noul program de studii „Designul jocurilor” ( Game design ), care reunește aspecte din istoria artei și designului, psihologia jocurilor, bazele designului, elemente de narațiune, arhitectura jocurilor etc, astfel că pregătirea specialiștilor presupune studierea unui spectru larg de discipline, cum ar fi arte plastice, desen, pictură, atelier game design și a celor bazate pe utilizarea calculatorului în calitatea instrumentului de creație: bazele programării calculatoarelor, introducere. în modelare, modelarea mediilor, caracterele, iar formarea multilaterală a viitorului specialist se asigură prin blocul de disciplină cu orientare socială: antreprenoriat, filosofie, legislație specifică, management, marketing.

Totodată, în cadrul Departamentului Design și Tehnologii în Textil se regăsesc programele de studii „Design Vestimentar Industrial”, „Tehnologia și Designul Confecțiilor Textile”, „Ingineria și Management în Textile” (ciclul Licență), precum și „Design și Dezvoltarea de Produs” , „Design Vestimentar și Textil” (ciclul Masterat). Iar în cadrul Departamentului Design Industrial și de Produs – programele de studii „Ingineria Designului de Produs”, „Design Industrial”, „Design și Tehnologii Poligrafice” și „Designul jocurilor” (ciclul Licență), precum și „Design Industrial” și „Design și Tehnologii Poligrafice” (ciclul Masterat).

 

STUDII INOVATIVE marca UTM – la Tekwill, ZIPhouse, FabLab

Studenții le-au vorbit elevilor și despre Centrele inovative din cadrul UTM, precum Tekwill – Hub-ul de Inovare în domeniul IT, care conectează studenții la industria tehnologică în continuă schimbare. Un alt Hub al UTM ține de domeniul Fashion Innovation – ZIPhouse, care servește ca o a doua casă pentru studenții FD, oferind un spațiu dedicat inovației în modă. De asemenea și FabLab, care oferă o platformă pentru proiecte practice, permițând studenților să experimenteze cu tehnologii de ultimă generație.

Totodată, studenții i-au îndemnat pe elevi să se gândească la Admitere din timp, folosește-se de avantajele și facilități extraordinare pe care UTM le oferă în acest sens. Să participe la Zilele Ușilor Deschise la UTM pentru a se familiariza mai temeinic cu specificul facultăților și specialităților UTM. De asemenea, să țină cont de oportunități suplimentare de obținere a unui carnet matematic de student la UTM prin participarea la Olimpiadele Tehnice organizate de UTM la, desenul artistic, informatică, fizică, chimie, dar și concursul „Tânărul creator” organizat în domeniile „Creativitate tehnică”. ” (aparate, mecanisme, machete, scheme etc.) și „Creativitate artistică: arhitectură, design, desen artistic, pictură, sculptură” (desene, schițe, planșe, concept etc.), învingătorii beneficiind de facilități speciale la înmatriculare.

Vizita echipelor de la FET și FD UTM la Colegiul Politehnic și la Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți a fost o oportunitate remarcabilă pentru promovarea și consolidarea colaborării academice între Universitate și cele două colegii, cu care de altfel UTM sunt încheiate Acorduri de colaborare. Acest schimb de experiență și cunoștințe contribuie la pregătirea unei noi generații de profesioniști în domeniul electronic și al designului industrial, pregătiți să facă față provocărilor și inovațiilor din lumea contemporană.

Alege să devii inginer! Alege UTM! Inginerii creează Viitorul!

1

2

3

DIstribuie

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email